Currently showing content for Magyarország

Change country

Szolgáltatásaink 

Kockázatkezelési megközelítésünk azáltal segíti a projektek sikeres megvalósítását, hogy segít az azokat végző csapatoknak felismerni és kezelni a projekttel járó kockázatokat. Azáltal, hogy segítünk a csapatoknak a projekt lehető legkorábbi szakaszában felismerni a kockázatokat, azok kezelésére még időben megfelelő óvintézkedések és megelőző stratégiák tervezhetők meg és vezethetők be.

Az azonosított kockázatokat valószínűség, és nem a költségekre vagy az ütemtervre gyakorolt lehetséges hatásuk szerint mérjük fel. Minden azonosított kockázatot beviszünk kezelési programunkba a lehetséges forgatókönyvek megtervezéséhez és a havi jelentések elkészítéséhez.

Segítségnyújtás a kockázatok felismerésében és kezelésében

A kockázatok azonosításához belehelyezkedünk az adott projekt csapatába, és a kockázatok lehetséges hatásainak felmérésére, és az azokkal kapcsolatos egyéni stratégiák kidolgozásához minden érintett féllel együttműködünk. Kockázati naplót vezetünk, és gyakran rendezünk műhelyeket, melyek segítenek megérteni, hogyan változnak a kockázatok a projekt életciklusa során.

Költség- és ütemtervi kockázati analízist szintén vállalunk. Ez a megközelítés más módszerekkel összevetve pontosabb, az ügyfél idejét jobban kihasználja, és elősegíti a folyamatos kockázatkezelés projektkezelésbe való könnyebb beépítését. Segítségével forgatókönyvi elemzést végzünk a költségvetésen és ütemterven is, és az eredményeket ábrák formájában közöljük.

Segítségnyújtás a kockázatok csökkentéséhez

Az előre jelzett teljesítési dátum megerősítéséhez és a projekt túlfutását legvalószínűbben kiváltó kockázatok és tevékenységek azonosításához ütemterv alapú kockázatfelmérést alkalmazunk. A csapat arra használja ezt az információt, hogy a projekt legkritikusabb pontjaira koncentrálva, a projektet leginkább fenyegető kockázatok ellen dolgozzon ki megfelelő óvintézkedéseket.

Ahol releváns, egyedi internetes alapú rendszerünket, a SCORE-t alkalmazzuk (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation). Ez proaktív, együttműködésen alapuló eljárást tesz lehetővé a kockázatok azonosításához, felméréshez, és kezeléséhez. Az együttműködést hangsúlyozó rendszer valamennyi érintett félnek bármikor, bárhonnan hozzáférést biztosít.

Beszélj hozzánk
Janos Virag

Janos Virag
Project Manager, Hungary

Globális kapcsolat
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management