Currently showing content for Magyarország

Change country

Szolgáltatásaink

Teljes körű egészségügyi és biztonsági tanácsadói szolgáltatásokat kínálunk, segítve ügyfeleinket az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való teljes megfelelésben.

Átfogó egészségügyi és biztonsági tanácsadás

Szolgáltatásaink:

 • CDM (Construction Design and Management, konstrukciótervezés és kezelés) tanácsadás, mely segíti ügyfeleinket és a megbízó tervezőket a CDM 2015, valamint egyéb kapcsolódó egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak való megfelelésben
 • A tervezők és szerződő felek egészségügyi- és biztonsági kockázatkezeléssel kapcsolatos készségeinek, tudásának, tapasztalatának, és szervezeti alkalmasságának felmérése
 • A megbízó tervező és szerződő fél megfelelőségének ellenőrzése
 • Annak ellenőrzése, hogy a fővállalkozó megfelelő építési fázis tervet dolgozott ki még a munka megkezdése előtt
 • Helyszíni biztonsági vizsgálatok, ellenőrizendő, hogy a fővállalkozó betartja CDM 2015 által előírt kötelezettségeit
 • Egészségügyi- és biztonsági adatlapok, valamint építési útmutatók összeállítása építkezési projektekhez
 • Biztonsági szabályzatok és eljárások, melyek lehetővé teszik a munkaadók számára a Health & Safety at Work Act és egyéb kapcsolódó egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak való megfelelőséget
 • OHSAS 18001, egészségügyi és biztonsági kezelési rendszerek kidolgozása és bevezetése
 • ISO 14001, környezetkezelési rendszerek kidolgozása és bevezetése
 • Kockázatfelmérés, munkahelyi veszélyforrások azonosítása és felmérése, a megfelelő megelőző intézkedések bevezetése
 • Tűzbiztonsági felmérések, tűzveszély azonosítása és felmérése, a munkaadók segítése a tűzbiztonsági előírásoknak való megfelelőségben
 • Egészségügyi és biztonsági vizsgálatok, melyek a létező kezelési rendszereknek való megfelelőséget mérik fel, illetve biztosítják a jelenleg érvényes jogszabályok betartását
 • Munkaállomások felmérése, mely lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy betartsák a képernyő előtti munkavégzésről szóló irányelvben foglalt kötelezettségeit, webes felmérési rendszerek és eljárások
 • COSHH (control of substances hazardous to health, egészségre ártalmas anyagok kezelése) felmérések, veszélyes anyagok azonosítása és felmérése, a megfelelő óvintézkedések bevezetése
 • Egészségügyi és biztonsági képzések, releváns egészségügyi és biztonsági problémákra vonatkozó egyéni képzések
 • Balesetek kivizsgálása, jelentések elkészítése, szakértői tanúvallomások