Currently showing content for Olaszország

Change country

Szolgáltatásaink 

Kockázatkezelési megközelítésünk azáltal segíti a projektek sikeres megvalósítását, hogy segít az azokat végző csapatoknak felismerni és kezelni a projekttel járó kockázatokat. Azáltal, hogy segítünk a csapatoknak a projekt lehető legkorábbi szakaszában felismerni a kockázatokat, azok kezelésére még időben megfelelő óvintézkedések és megelőző stratégiák tervezhetők meg és vezethetők be.

Az azonosított kockázatokat valószínűség, és nem a költségekre vagy az ütemtervre gyakorolt lehetséges hatásuk szerint mérjük fel. Minden azonosított kockázatot beviszünk kezelési programunkba a lehetséges forgatókönyvek megtervezéséhez és a havi jelentések elkészítéséhez.

Segítségnyújtás a kockázatok felismerésében és kezelésében

A kockázatok azonosításához belehelyezkedünk az adott projekt csapatába, és a kockázatok lehetséges hatásainak felmérésére, és az azokkal kapcsolatos egyéni stratégiák kidolgozásához minden érintett féllel együttműködünk. Kockázati naplót vezetünk, és gyakran rendezünk műhelyeket, melyek segítenek megérteni, hogyan változnak a kockázatok a projekt életciklusa során.

Költség- és ütemtervi kockázati analízist szintén vállalunk. Ez a megközelítés más módszerekkel összevetve pontosabb, az ügyfél idejét jobban kihasználja, és elősegíti a folyamatos kockázatkezelés projektkezelésbe való könnyebb beépítését. Segítségével forgatókönyvi elemzést végzünk a költségvetésen és ütemterven is, és az eredményeket ábrák formájában közöljük.

Segítségnyújtás a kockázatok csökkentéséhez

Az előre jelzett teljesítési dátum megerősítéséhez és a projekt túlfutását legvalószínűbben kiváltó kockázatok és tevékenységek azonosításához ütemterv alapú kockázatfelmérést alkalmazunk. A csapat arra használja ezt az információt, hogy a projekt legkritikusabb pontjaira koncentrálva, a projektet leginkább fenyegető kockázatok ellen dolgozzon ki megfelelő óvintézkedéseket.

Ahol releváns, egyedi internetes alapú rendszerünket, a SCORE-t alkalmazzuk (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation). Ez proaktív, együttműködésen alapuló eljárást tesz lehetővé a kockázatok azonosításához, felméréshez, és kezeléséhez. Az együttműködést hangsúlyozó rendszer valamennyi érintett félnek bármikor, bárhonnan hozzáférést biztosít.